Manastirea Muntele Rece | Iubirea de sine și iubirea de Dumnezeu
Manastirea Muntele Rece
manastirea,muntele,rece,cluj
16118
post-template-default,single,single-post,postid-16118,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Iubirea de sine și iubirea de Dumnezeu

24 Jun Iubirea de sine și iubirea de Dumnezeu

Cel ce se iubeşte pe sine, nu poate iubi pe Dumnezeu. Dar cel ce nu se iubeşte pe sine, din pricina bogăţiei covârşitoare a iubirii lui Dumnezeu, Îl iubeşte pe Dumnezeu, fiindcă unul ca acesta nu caută niciodată slava sa, ci pe a lui Dumnezeu. Căci cel ce se iubeşte pe sine caută slava sa. Iar cel ce iubeşte pe Dumnezeu, iubeşte slava Celui ce l-a făcut pe el. Fiindcă e propriu sufletului simţitor şi iubitor de Dumnezeu să caute pe de o parte pururea slava lui Dumnezeu în toate poruncile pe cari le împlineşte, iar pe de alta să se desfăteze întru smerenia sa. Căci lui Dumnezeu I se cuvine slavă, pentru măreţia Lui, iar omului smerenie, ca prin ea să ajungem să fim ai lui Dumnezeu. De vom face aceasta şi noi, bucurându-ne întocmai ca Sfântul Ioan Botezătorul de slava Domnului, vom începe să zicem neîncetat: „Acesta trebue să crească, iar noi să ne micşorăm”. ( Ioan 3, 30)

Fericitul Diadoch al Foticeei
No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.