Manastirea Muntele Rece | Lucrarea și odihna sufletului
Manastirea Muntele Rece
manastirea,muntele,rece,cluj
16113
post-template-default,single,single-post,postid-16113,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Lucrarea și odihna sufletului

10 Jun Lucrarea și odihna sufletului

Legea porunceşte figurat să lucrăm şase zile, iar a şaptea să ne odihnim. Lucrarea sufletului stă în facerea de bine prin bani şi lucruri. Iar odihna lui, în a vinde toate şi a le da săracilor, după cuvântul Domnului (Matei 19, 21). Şi cel ce a ajuns astfel la odihnă prin lepădarea de averi, petrece în nădejdea mintală. La această odihnă ne îndeamnă şi Pavel să intrăm cu sârguinţă,
zicând: „Să ne silim să intrăm la această odihnă” (Evrei 4, 11).

Acestea le-am spus, nu nesocotind cele viitoare, nici hotărând că aici este răsplata obştească, ci fiindcă trebuie să avem întâi harul Duhului Sfânt lucrând în inimă şi apoi să intrăm, pe măsura vredniciei noastre, în Împărăţia cerurilor. Aceasta descoperind-o şi Domnul a zis: „Împărăţia cerurilor este înăuntru vostru!” (Luca 17, 21). Dar a spus-o şi Apostolul: „Credinţa e adeverirea celor nădăjduite” (Evrei 11, 1); şi iarăşi: „Alergaţi aşa ca să o luaţi” (I Corinteni 9, 24); şi iarăşi: „Cercetaţi-vă pe voi înşivă de sunteţi în credinţă. Sau nu cunoaşteţi că Iisus Hristos locueşte în voi? Afară numai dacă nu sunteţi creştini netrebnici”.(II Corinteni 13, 5)

Sf Marcu Ascetul-Filocalia I
No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.